เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา
  • แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์
  • แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ
  • แบบฝึกหัด ภาษาไทย

นิยามของเรา

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ ผู้ร่วมก่อตั้งแม็ธโฮมทุกท่านมีประสบการณ์ด้านงานการศึกษามาเป็นเวลานาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย

เราทุ่มเทในการออกแบบและพัฒนาแบบฝึกหัดเพื่อให้เนื้อหาออกมาเหมาะแก่การเรียนรู้มากที่สุด และด้วยเจตนารมณ์อันดีในการส่งเสริมการศึกษา เราจึงมีความตั้งใจอย่างสูงส่งที่จะนำเสนอหลักสูตร
แม็ธโฮมแก่ทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน

ความเป็นมา

Math Home ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556 จากความปราถนาดีที่อยากเห็นเด็กๆได้รับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยที่พวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนบนพื้นฐานจากความพยายามของตนเองเป็นที่ตั้ง ประกอบกับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนที่จะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Math Home ทุกท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามานาน จึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ ทั้งการคิดคำนวน และโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนที่โรงเรียนได้

และด้วยความปราถนาดีจากใจจริงนี่เอง Math Home จึงอยากส่งผ่านความตั้งใจที่อยากร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆในทุกๆที ไปถึงผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

เรามีความปราถนาดี เราตั้งใจจริง เราเชื่อว่าเราทำได้

ลักษณะสินค้าและบริการ

To Top ↑