บริการของเรา

หน้าหลัก บริการของเรา

แฟรนไชส์

ลักษณะสินค้าและบริการ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวนและโจทย์ปัญหา อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์

ค่าเรียน
 • 1,200 บาท/เดือน สำหรับ กทม. และ อ.เมือง และเมืองใหญ่
 • 1,000 บาท/เดือน สำหรับ อำเภออื่นๆ


นโยบายการขยายสาขา
"Math Learning Feels Like Home เรียนสนุก มีความสุข เหมือนอยู่บ้าน"
ต้องการสาขาเพื่อส่งเสริมให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย ขยายสาขาเข้าไปในทุกๆพื้นที่เพื่อให้เด็กๆได้เรียน จากที่เด็กๆไม่ชอบคณิตศาสตร์มาก่อน จะได้เปลี่ยนความคิด หันมาสนใจ รัก และ ชอบในคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

การลงทุน ( เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์)
 1. ราคาค่าแฟรนไชส์ 55,000 บาท ไม่รวม vat (เนื้อหาระดับเริ่มต้นจนถึงประถมศึกษาเท่านั้น)
 2. ค่า Royalty Fee 8% - 15%(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข) ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน / เดือน        (เงื่อนไขนี้ งดเว้นการเบิกเอกสารรายเดือน ซื้อเอกสารแยก)
 3. สถานที่เปิดศูนย์ ค่าตกแต่ง ค่าเช่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
 4. หรือ ค่าแฟรนไชส์ 95,000 บาท ไม่มีค่า Royalty Fee (รับจำนวนจำกัด)
 5. เมื่อลงทุนวิชาคณิตศาสตร์แล้วรับสิทธิ์ลดค่าลงทุนวิชาที่ 2 และ 3 ได้ 50%
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด Math Home (วิชาคณิตศาสตร์)
 2. ตัวอย่าง แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับย่อยละ 3 เล่ม (เฉพาะระดับประถมศึกษา)
 3. ตัวอย่าง แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ จัดเข้ารูปเล่ม (1เล่ม/ระดับหลัก)
 4. สมุดเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับละ 2 เล่ม
 5. ป้ายอะครีลิค Math Home 1 ป้าย
 6. ป้ายไวนิล Math Home 1 แผ่น
 7. แผ่นโฟม เนื้อหาหลักสูตร 1ชุด
 8. ธงญี่ปุ่น 1 ชุด
 9. Sticker Math Home 5 แผ่น
 10. ซองใส่แบบฝึกหัด 30 ซอง
 11. Record book 30 เล่ม
 12. ใบปลิว 1,000 แผ่น
 13. การฝึกอบรมครูผู้สอน
 14. คำปรึกษาการบริหารศูนย์
To Top ↑